Envilop

Envilop je návrh řešení lehkého obvodového pláště panelového typu na bázi dřeva. Lehký obvodový plášť byl navržen v rámci projektu Inteligentní budovy (CZ.1.05/3.1.00/13.0283) z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, který je financován EU a státním rozpočtem České republiky.

uvod-obrazEnvilop může sloužit jako náhrada tzv. Boletických panelů, užívaných od šedesátých let dvacátého století. Dále také pro novou výstavbu budov s nenosným obvodovým pláštěm, typicky menších občanských staveb.

Koncept Envilopu je chráněn užitným vzorem Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze.

Licence k výrobě systému Envilop je nabízena. Držitel licence získává veškeré projekční podklady, výsledky akreditovaných zkoušek a oprávnění nakládat s chráněným technickým řešením.

Obvodový plášť Envilop:

  • rozměrové řešení panelů obvodového pláště pro modernizace budov odpovídá původnímu členění
  • systém doplněn o soklové a atikové panely
  • šířka panelů může být libovolná (obvykle od 0,6 do 1,5 m)
  • styk panelů v úrovni parapetu pro snadnou kontrolu sesazení dílců bez použití lešení
  • panely mohou být neprůsvitné plné nebo průsvitné s integrovanou okenní výplní
  • minimalizované tepelné mosty v konstrukci

solar

Integrace prvků

Envilop má integrovanou dřevěnou konstrukci, která umožňuje provést při pohledu z vnější strany bezrámové zasklení, systémovou integrace vnějších žaluzií s motorovým pohonem. Dále je možnost integrace fotovoltaických panelů jako fasádního obkladu nebo možnost integrace podparapetní větrací jednotky s rekuperací.

 

thwood

Progresivní materiály

Na Envilop byly použity materiály na bázi dřeva se speciálními vlastnostmi: rám panelu z vrstvených dýh s vysokou únosností, vnější konstrukční plášť z tenké tuhé difuzní dřevovláknité desky, dřevěné prvky ve styku s vnějším prostředím provedeny z bezúdržbového tepelně upraveného dřeva Thermowood, tepelné mosty jsou minimalizovány korkovou, aerogelovou nebo vakuovou izolací.

 

cnc

Maximální prefabrikace

Envilop je optimalizován pro automatizovanou výrobu na CNC obráběcích strojích, možnost montáže bez dodatečného lešení, řešení spár mezi panely je pomocí pružných těsnění, které umožňuje dilatační pohyby panelů.

Comments are closed